Lietuvos valstybės naujojo archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 

Valstybės tarnautojai 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

2024-03-31

2023 m.

vidutinis

darbo

užmokestis

2024 m.  

ketv.

2024 m.

II ketv.

2024 m.

III ketv.

2024 m.

IV ketv.

Direktorius

1

Neskelbiama*Neskelbiama*    

Skyriaus vedėjas

2

1793,27

1938,95   

Vyriausiasis specialistas

4

1343,011682,95  

 

 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

1Neskelbiama*Neskelbiama*   

Vyriausiasis archyvaras

1Neskelbiama*Neskelbiama*   

Archyvaras

6 1203,141269,96   

Archyvaras - edukatorius

1 Neskelbiama*Neskelbiama*   

Vyresnysis archyvaras

1Neskelbiama*Neskelbiama*   

Valytoja

1Neskelbiama*Neskelbiama*   

 

 * informacija neskelbiama pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, 22.3 papunktį.

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS. 

Atnaujinimo data: 2024-04-16