Lėšos veiklai viešinti

Lėšos įstaigos veiklai viešinti nebuvo naudojamos.

Atnaujinimo data: 2023-12-13