Prašymų formos

Asmenų prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus priimami pareiškėjui atvykus į valstybės archyvą, siunčiami paštu, per pasiuntinį ar įgaliotą atstovą. 

Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus. 

Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu ar čekiu, atskirais atvejais – grynaisiais pinigais archyve. Archyvo duomenis ir banko sąskaitos numerį rasite čia. Archyvui siunčiamas ar tiesiogiai pateikiamas pasirašytas prašymas ir apmokėjimo čekis.

 

Lietuvos valstybės naujojo archyvo prašymų formos

 

   
Prašymas išduoti darbo stažą patvirtinančius dokumentus

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti dokumentus, patvirtinančius, kad testamentas nebuvo panaikintas

 WORD

 PDF

  
Prašymas išduoti dokumentus, patvirtinančius, kad testamentas nebuvo patvirtintas

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti paveldėjimą patvirtinančius dokumentus

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti paveldėjimo (nuosavybės) teisės liudijimo patvirtintą kopiją 

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti sutarties (dovanojimo, perleidimo, mainų, pirkimo-pardavimo (privatizavimo), paskolos, įkeitimo) patvirtintą kopiją

 WORD 

PDF

   
Prašymas išduoti testamento patvirtintą kopiją

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti patvirtintą (-as) dokumento (-ų) kopiją (-as)

 WORD

 PDF

   
Laisvos formos prašymas   

 WORD

 PDF

 

Atnaujinimo data: 2024-04-16