Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Fotografuoti dokumentus savo įranga skaitykloje leidžiama nemokamai. Skaitytojai, pateikę atskirą prašymą, gali naudotis savo turimomis skaitmeninėmis kameromis ir kitomis techninėmis priemonėmis tik specialiai tam įrengtose darbo vietose pagal Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktoriaus patvirtintą tvarką. Skaitytojų nufotografuotų dokumentų vaizdai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims. Skaitmeninius vaizdus, skirtus platinti, publikuoti, naudoti parodų ekspozicijoms, skaitytojas turi užsakyti archyve, naudodamasis archyve teikiamomis dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugomis. Skaitytojų padarytų skaitmeninių dokumentų vaizdų atspausdintos kopijos negali būti tvirtinamos tikrumo žyma.

Pastatų techninė dokumentacija į valstybės archyvus saugoti nėra perduodama. Techninė dokumentacija sudaroma 4 egzemplioriais. Vieną egzempliorių gauna darbų užsakovas – namą eksploatuojanti bendrija ar įmonė. Antrą egzempliorių turi rangovas – statybos darbus vykdžiusi įmonė. Trečiasis egzempliorius (gali būti nepilnas) buvo registruojamas VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto kadastre ir registre. Ketvirtą egzempliorių (nepilną) turi projektinius darbus atlikę asmenys ar įmonės.

Ieškantiems ortofotinės, topografinės archyvinės medžiagos, susijusios su sklypais, patariama kreiptis į Valstybės žemės fondą.

Dėl mirties faktą patvirtinančio dokumento išdavimo turėtumėte kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą. Tačiau turėtumėte žinoti, kad privati informacija teikiama tik pareiškėjui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.


Kai toks prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba faksu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

Taip, valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas, suteiktas Lietuvos valstybės naujajame archyve, galima banko mokėjimo pavedimu į Archyvo banko sąskaitą. Sąskaitos numerį galite rasti pagrindinio Lietuvos valstybės naujojo archyvo internetinio puslapio viršuje, dešinėje pusėje kartu su rekvizitais  arba sąskaitos numeris bus jums nurodytas Archyvo darbuotojo kartu su reikalinga sumokėti suma.

Dėl likviduotos įmonės galite kreiptis, tačiau reikia prisiminti, kad valstybės archyvai saugo likviduotų įstaigų personalo dokumentus, patvirtinančius darbo stažą, bet ne darbo užmokestį. Patartina informacijos apie šių dokumentų saugojimo vietą pirmiausia teirautis paskambinus telefonu (8 5) 265 2255. Pateikti užklausą Lietuvos valstybės naujajam archyvui galima paštu, adresu O. Milašiaus g. 19, Vilnius, arba el. paštu [email protected].


Dėl bankrutuojančių neišregistruotų įmonių dokumentų reikėtų kreiptis į bankroto administratorių.


Detalesnę informaciją galite rasti archyvai.lt interneto svetainės pirmajame puslapyje, skiltyje Paslaugos / Administracinės paslaugos / Informacijos teikimas apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių saugomus dokumentus arba Paslaugos / Administracinės paslaugos / Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas. Ši paslauga teikiama neatlygintinai tik tuo atveju, jei kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį valstybinės archyvų sistemos įstaigoje. Visų kitų įstaigų, kurių dokumentai yra saugomi valstybės archyvuose, duomenų apie darbo stažą išdavimas yra mokamas pagal patvirtintą kainoraštį.


Į rašytinius asmenų prašymus atsakoma per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.

galite rasti ČIA arba paklauskite mūsų pasinaudodami oranžiniu mygtuku apačioje „Klauskite“.