Vadovo užduotys 2024 metais: 

1 užduotis: Prieigos prie Lietuvos valstybės naujajame archyve saugomų dokumentinio kultūros paveldo dokumentų užtikrinimas.

Vertinimo rodiklis: Lietuvos valstybės naujojo archyvo saugomų dokumentų skaitmeninimas ir suskaitmenintų rašytinių ir vaizdo ir garso dokumentų (kartu su sukurtais jų metaduomenimis) sukėlimas į Elektroninio archyvo informacinę sistemą ne mažiau kaip 70000 vaizdų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

2 užduotis: Kaupti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus.

Vertinimo rodiklis: Priimti ne mažiau 50000 apskaitos vienetų iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų viešojo sektoriaus įstaigų popierinius dokumentus, sudarytus nuo 1990 metų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

3 užduotis: Informacinių sistemų ir registrų duomenų perėmimas.

Vertinimo rodiklis: Perimti ne mažiau kaip 26 valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingų informacinių sistemų ir registrų įrašų (duomenų) į Lietuvos valstybės naująjį archyvą Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

4 užduotis: Įgyvendinti dokumentų skaitmeninimo ir viešinimo projektą skirti Lietuvos stojimo į Europos sąjungą 20-mečiui (Lietuva@ES20).

Vertinimo rodiklis: Suskaitmeninti, aprašyti ir sukelti dokumentai į Elektroninio archyvo informacinę sistemą, sukurtos nuorodos, greitai svarbiausių dokumentų paieškai Lietuvos pasirengimo stoti į Europos Sąjungą tematika.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

5 užduotis: Organizuoti Lietuvos valstybės naujojo archyvo persikėlimą iš O. Milašiaus g. 19 ir 23 pastatų į O.Milašiaus g. 25 pastatą ir pilnai pradėti eksploatuoti pastatą iki 2024 m. II ketvirčio pabaigos.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas Lietuvos valstybės naujojo archyvo darbuotojų darbo vietų persikėlimas iš O. Milašiaus g. 19 ir 23 pastatų į O. Milašiaus g. 25 pastatą ir pilnai pradėtas eksploatuotas pastatas iki 2024 m. II ketvirčio pabaigos.

Atnaujinimo data: 2024-02-14