Kitos paslaugos

Archyvo teikiamos dokumentų paieškos, tyrimo ir kopijavimo paslaugos bei konsultacijos yra mokamos pagal Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašą ir valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos  vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30.

Su kainoraščiu galite susipažinti čia.

Atnaujinimo data: 2023-12-13