Nuorodos

Bendri ištekliai

Archyvistikos studijos Lietuvoje

www.kf.vu.lt

Estijos valstybės archyvai

www.ra.ee

Europos Sąjungos istorijos archyvai

www.iue.it

Latvijos valstybės archyvai

www.arhivi.lv

Lenkijos valstybės archyvai

www.archiwa.gov.pl

Lietuvos mokslo akademijos biblioteka

www.mab.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Retų knygų ir rankraščių skyrius

http://rkrs.lnb.lt/

Tarptautinė archyvų taryba (ICA)

www.ica.org

UNESCO Archyvų portalas

www.unesco.org

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

www.unesco.lt 

Dokumentų valdymas

Archival terminology

www.slais.ubc.ca

International Records Management Trust, IRMT

www.irmt.org

Glossary of Archival and Records Terminology

www.archivists.org

Elektroninių dokumentų valdymas

A community of Public Archives and interested parties in archive, records and information management throughout the EU

www.dlm-network.org

Electronic Recordkeeping at Indiana University

www.libraries.iub.edu

Elektroninis parašas

http://epp.ivpk.lt

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems

www.interpares.org

Monash University. Publications

www.sims.monash.edu.au

Daugiau straipsnių lietuvių kalba galite rasti skyrelyje “Publikacijos”.

Atnaujinimo data: 2024-04-10