Korupcijos prevencija

Jei Lietuvos valstybės naujajame archyve susidūrėte su valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcijos atvejais, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti archyvo direktorei Danutei Kontrimavičienei el. p. [email protected], telefonu +370 660 38601 arba tiesiogiai atvykus į archyvą.

Archyvas užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, nustatytąja tvarka informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

 VEIKSMŲ LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJAJAME ARCHYVE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI TVARKOS APRAŠAS

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL ASMENŲ ATSAKINGŲ UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJAJAME ARCHYVE

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VIENOJE IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMAS IR VERTINIMAS BEI MOTYVUOTA IŠVADA (2019 m.–2020 m. I pusmetis)

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO VEIKLOS SRITYSE NUSTATYMAS IR VERTINIMAS BEI MOTYVUOTA IŠVADA (2020 m.–2021 m. I pusmetis)

 KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO VEIKLOS SRITYSE NUSTATYMAS IR VERTINIMAS BEI MOTYVUOTA IŠVADA (2021 m.–2022 m. I pusmetis)

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI PAREIGAS, SĄRAŠAS

Atnaujinimo data: 2024-04-12